Eva Pongracz - PongraczProject, art-creativework-journey, teaching-extrarenaissance portrait painting, exhibition-picture sale
« vissza / back

eva By EVA


Emlékezetem kezdete óta elvarázsolt a körülöttem levő világ sokszínűsége, esemény -és érzelemgazdagsága, titokzatossága. Emlékezetem kezdete óta rajzolok színes ceruzákkal, festékekkel, aztán történeteket találok ki, hogy magamat és másokat elvigyek ebbe az általam olyan gazdagnak megtapasztalt világba.

A pécsi Művészeti Gimnázium után a pécsi Tanárképző Főiskola magyar nyelv, irodalom és rajz szakán végeztem 1970-ben. Friss diplomával mentem a cigány gyerekek közé, hogy művészetre tanítsam őket. Olykor azonban úgy tűnt, én tanulok tőlük. Friss látásmódjuk, bátor színhasználatuk, őszínte képi kifejezésmódjuk erőteljesen hatott alkotói tevékenységemre.
Később már lakótelepi gyerekekkel is foglalkoztam, három éves kortól felnőtt korig tanítottam művészetet, közös képalkotást, muráléfestést, textiltechnikákat, művészettörténetet és a műfaji határokat átlépő performanszalkotást a tanítványoknak.
Alkotói tevékenységem tehát gyakran a gyerekek, tanítványok alkottatásával együtt bontakozott ki. Nem egyszer önálló kiállításaim alcíme így hangzott: Pongrácz Éva és tanítványainak kiállítása.
A festményeim a gyermekfestményekkel együtt bejárták az országot, de ismertté váltak külföldön is. Ausztiában, Németországban, Belgiumban, Macedoniában, Litvániában és Svédországban állítottunk ki.

A kilencvenes évektől a pécsi Experimental Studió mozgásszínházának diszlet és jelmeztervezőjeként dolgoztam a tanítás mellett. Szalay Tamás táncművésszel együtt számos mozgásszínházi produkciót, performanszot hoztunk létre, melyekkel sikeresen szerepeltünk a világ legtávolabbi részein Tel Avivtól Sanghajig.
1995-ben hoztam létre a LIBER-ARTE Gyermektehetség Kutató és Fejlesztő Alapítványt. Az alapítvány helyi, országos és nemzetközi programokat, táborokat, pályázatokat hirdet a művészeteket szerető és művelő gyerekeknek és ifjaknak. Jelenleg a szervező és kordináló munkám mellett egyre többet foglakozom az írással és a festéssel, hiszen időközben saját gyeremekeim is felnőttek.

2001-ben jelent meg a "Madarakból lettünk" című reprezentatív könyvem, mely a cigány gyermekek festészetét méltatja. 2008-ban került kiadásra a "Falaink" című munkám, mely a betonfalak gyermekfestményeit és a tudatos környezatalakítás módszerét mutatja be.

Alkotói, festői munkám egyre gazdagodik. A hagyományos olajfestészet mellett saját technikámmal dolgozom, ahol a akvarellceruza, akvarellfesték, festékfújás, kollázs és különböző minőségű papírok alkalmazásának egységbe hozásával alakítom a képet.
Legutóbbi festményeim a a pécsi Irgalmas Templom és Rendház tulajdonában vannak. 2001-ben szentelték fel Casciai Szent Ritáról készült festményemet, 2007-ben szentelték fel Irgalmasság Triptichon című alkotásomat, mely Máriát, Jézus anyját, Szent Erzsébetet és Calcuttai Teréz anyát betegápolóként jeleníti meg. Ugyancsak 2007-ben került nyilvánosság elé az a modern ereklyetartóm, mely Calcuttai Teréz anya eredeti kézimunkáinak ad méltó helyet.

2004-ben pedagógiai és alkotói életművemet elismerésben részesítették, így lettem Bernáth Elek-díjas művésztanár.
As far as I can remember I have been charmed by the colours, events, emotional richness and the mystery of the world surrounding me. Ever since I was able to gather memories I have been drawing with coloured pencils, paints and then making up stories to take myself as well as others to this world I have experienced as being so rich in wonder.

After the Art High School of Pécs I graduated from the Teacher Trainer College as mayors of Hungarian Language and Literature and Drawing in 1970. I have gone among the gipsy children with a fresh degree to teach them arts. At times though, it seemed as if I was learning from them. Their fresh perspective, brave choice of colours and honest visual self-expression have left a strong impact on my creative activity.
Later on, I was also dealing with children living in areas of public housing from an age of three until adulthood. I have taught arts, mutual image creation, mural painting, textil techniques, art history as well as performance creations that crossed the borders of different genres to my students.
Thus my creative activity has often grown full by having children, students and their own creative activity involved. Not once, my independent exhibitions had a subheading with the following text: The exhibition of Éva Pongrácz and her students.
My paintings, together with the childrens’ paintings have travelled around the world and have become known abroad as well. We have exhibited in Austria, Germany, Belgium, Macedonia, Lithuania and Sweeden so far.
From the nineties onwards I was working for the movement theatre called Experimental Studio of Pécs as a stage and costume designer simultaneously with teaching. Tamás Szalay dance artist and I have created numerous movement theatre productions and performances with which we have gathered success even at the most distant places of the world from Tel Aviv to Shanghai.
In 1995 I have established LIBER-ARTE, a foundation for raising and seeking children talents. This foundation announces local, national and international programmes, camps and contests for those children and young people who love and do arts. Lately I have been focusing more and more on writing and painting besides my organizer and co-ordinator duties as, by the course of time, my own children have grown up as well.

In 2001 my representative book titled "Madarakból lettünk" (“We are Made of Birds”) was published, which focuses on the painting of gipsy children. In 2008 my work titled "Falaink" (“Our Walls”) got published, which introduces childrens’ paintings on concrete walls as well as the method of conscious living environment conversion.

My creative and painting oeuvre is becoming richer and richer. Apart from traditional oil painting, I am working with my own technique as well, which means I combine aquarell pencils, aquarell paints, paint spraying and collages with applying different qualities of paper and via their unity I form my picture.
My latest paintings are owned by the Irgalmas (Mercyful) order and church. In 2001 my painting of Saint Rita of Cascial has been put in holy orders, in 2007 my work titled Mercy Triptichon has been put in holy orders, which depicts Maria, Jesus’ mother, Saint Elizabeth and Mother Teresa of Calcutta as nurses. It was also in 2007 when my modern reliquary, which provides a space worthy of the hand embroidery of Mother Teresa of Calcutta, faced publicity.

In 2004 my creative and teaching oeuvre has been awarded, thus I have become a Bernáth Elek-awarded art teacher.

eva By EVA eva By EVA eva By EVA eva By EVA eva By EVA eva By EVA eva By EVA eva By EVA eva By EVA eva By EVA eva By EVA eva By EVA eva By EVA eva By EVA eva By EVA eva By EVA eva By EVA eva By EVA eva By EVA eva By EVA eva By EVA eva By EVA

Eva Pongracz © art - creativework - journey - teaching - extrarenaissance portrait painting - exhibition - picture - sale - PONGRACZPROJECT